മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ്
Cart 0
പന്ത്രണ്ടിനു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് - Kathacafe - Malayalam Audio Books
സർ ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ

പന്ത്രണ്ടിനു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ്

Rs. 25.00

Or

തന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി നാട്ടിപുറമായ റീഗേറ്റിലേക്ക്  യാത്രയാകുന്ന ഷെര്‍ലക് ഹോംസ്. അവിടെ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന വധശ്രമം.  കൈയ്യക്ഷരങ്ങളുടെ നിഗൂഢതക അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കഥ.  

ആര്‍ത കോന ഡോയ് രചിച്ച്  1893- പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “The Adventure of the Reigate Squires”  എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം.

ശബ്ദം നൽകിയത്: റെജി കലവൂർ

പരിഭാഷ: മിനി സന്തോഷ്

Length : 50 Minutes

 


Share this Product


More from this collection