മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ്
Cart 0
കോൺവോളിലെ അവധിക്കാലം - Kathacafe - Malayalam Audio Books
സർ ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ

കോൺവോളിലെ അവധിക്കാലം

Rs. 19.00

Or

ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ആണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ വാട്സനോടൊപ്പം ഒരു വസന്തകാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കടലോര ഗ്രാമമായ കോൺവോളിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിവിചിത്രവും ദാരുണവുമായ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെയും ജോലിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു

സർ ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ 1910-ൽ രചിച്ച "The Adventure of the Devil's Foot" എന്ന ചെറുകഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം.

ശബ്ദം നൽകിയത്: റെജി കലവൂർ

പരിഭാഷ: വൈശാഖ് മേലേവീട്ടിൽ

Length: 36 Minutes

 

Customer Reviews

No reviews yet Write a review

Share this Product


More from this collection