മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ്
Cart 0
ഓറഞ്ച് വിത്തുകൾ: മരണത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകർ - Kathacafe - Malayalam Audio Books
സർ ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ

ഓറഞ്ച് വിത്തുകൾ: മരണത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകർ

Rs. 19.00

Or

പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ കത്ത് വന്നത്. അഞ്ച് ഓറഞ്ചു വിത്തുകൾ ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു തമാശയായി അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ആ കത്ത് ജോൺ ഓപ്പൻഷായെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഇതിന് മുൻപ് ഇതേ മട്ടിലുള്ള കത്തുകൾ ഒരു ദുർമരണത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിലെ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഷെർലക് ഹോംസിനെ തേടി എത്തിയത് അത് കൊണ്ടാണ്. മരണത്തിന്റെ കെണിയിൽ നിന്നും തന്റെ കക്ഷിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഹോംസിനാകുമോ ?

സർ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ 1891-ൽ എഴുതിയ Five Orange Pips എന്ന ചെറുകഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം.

ശബ്ദം നൽകിയത്: റെജി കലവൂർ

Length : 38 Minutes

Customer Reviews

No reviews yet Write a review

Share this Product


More from this collection