മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ്
Cart 0
കാണാതായ സൈക്കിൾ - Kathacafe - Malayalam Audio Books
സർ ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ

കാണാതായ സൈക്കിൾ

Rs. 39.00

Or

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഹോംസിനെ സമീപിച്ചത് ഗഹനമായ ഒരു പ്രശ്നവുമായാണ്. സ്കൂളിൽ നിന്നും പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രഭുകുമാരനെയും ജർമൻ അധ്യാപകനെയും കാണാതായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഒരു സൈക്കിളും കാണാതായിരിക്കുന്നു.

സർ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ 1904-ൽ എഴുതിയ “The Adventure of the Priory School" എന്ന ചെറുകഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം.

ശബ്ദം നൽകിയത്: റെജി കലവൂർ

പരിഭാഷ: രാഖി വാസുദേവൻ

Length : 1 Hour 27 Minutes

 


Share this Product


More from this collection