മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ്
Cart 0
ചുവന്ന  തലമുടിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് - Kathacafe - Malayalam Audio Books
സർ ആർതർ കൊനാൻ ഡോയൽ

ചുവന്ന തലമുടിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Rs. 22.00

Or

“ചുവന്ന തലമുടിക്കാരുടെ സംഘം”-  എന്താണ്  ചുവന്ന തലമുടിക്കാരുടെ സംഘം? ചുവന്ന തലമുടിക്കാരുടെ സംഘം പിരിച്ചുവിട്ടതെന്തിന്? ഷെര്‍ലക് ഹോംസിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണപാടവവും കുശാഗ്രബുദ്ധിയും പ്രകടമാകുന്ന കഥ. വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് സ൪ ആര്‍ത൪ കോന൯ ഡോയ്ൽ (22 May 1859 – 7 July 1930)രചിച്ച് 1891-ൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘The Red Headed League’-ന്റെ ശബ്ദാവിഷ്ക്കാരം.

ശബ്ദം നൽകിയത്: റെജി കലവൂർ

പരിഭാഷ: മിനി സന്തോഷ്

Length :1 Hour 3 Minutes


Share this Product


More from this collection